Гражданите и фирмите коригират веднъж годишно дължимите данъци

Икономика

До момента в офиса на НАП в Кърджали са подадени 1 243 бр. декларации по чл. 50 от Закона за данъка върху доходите на физическите лица. От тях по Интернет с ПИК и КЕП са подадени общо 536 формуляра. Пощенски оператор са предпочели 91 лица.

Срокът за деклариране на доходи от извън трудова дейност изтича на 30 април 2018. Най-лесно и бързо формулярите могат да се подадат по електронен път без електронен подпис с персоналния идентификационен код. Също бърз и лесен начин е подаване на формуляр с  баркод, който изчислява автоматично дължимия данък след попълване на информация за получените доходи, внесените осигурителни вноски, ползваните облекчения. Електронната декларация трябва да се изтегли на компютър от интернет страницата на Агенцията и да се попълни „офлайн“. Подаването на декларация с баркод гарантира на клиентите на администрацията, че няма да допуснат технически грешки, тъй като дължимия данък се изчислява автоматично след попълване на приложенията за различните видове доход. И през тази година по време на кампанията работим съвместно с Български пощи. На територията на областта декларации могат да се подават във всички общински пощенски служби, а в Кърджали в клона в кв. Възрожденци и Централна поща.

 

 

 

Искам да напомня, че и тази година гражданите и фирмите ще могат веднъж годишно сами да коригират дължимия данък, деклариран пред НАП с годишната данъчна декларация. Това става с подаването на еднократна коригираща декларация, като срокът за подаването й и в двата случая е до 30 септември на текущата година за промени, свързани с декларираните данъци от предходната година.