Обявление

Обяви

На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията Община Кърджали съобщава за обществено обсъждане на проект ”Изменение на Общ устройствен план в частта на УПИ I-101, кв.91 по плана на Централна градска част на град Кърджали.”
Дата на провеждане на общественото обсъждане – 01.03.2018г.
/ четвъртък /от 18.00 часа.
Място на провеждане – в заседателна зала №303 на Община Кърджали.