Покана

Обяви

На основание чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси и в изпълнение, Кметът на Община Черноочене Айдън Осман КАНИ жителите на община Черноочене, бизнеса, второстепенните разпоредители с бюджет, представителите на читалищата, спорта и всички, които проявяват интерес на Публично обсъждане на проекто-бюджета на Община Черноочене за 2018 година.
Публичното обсъждане ще се проведе на 11.01.2018 година (четвъртък) от 14:00 часа в залата на НЧ „Пробуда 1952” с. Черноочене.

Писменни предложения за Бюджет 2018г. на Община Черноочене могат да се направят в деловодството на Община Черноочене и на електронен адрес: obshtina_chernoochene@abv.bg до 10.01.2018г.

АЙДЪН ОСМАН
Кмет на Община Черноочене