Покана

Общество, Обяви

Покана
до жителите на община Кърджали
за участие в подготовката за изготвяне на бюджета за 2018 г. и публичното му обсъждане
 Със заповед №1529/06.12.2017г.  Кметът на Община Кърджали инж.Хасан Азис стартира процедурата за подготовката на ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2018г. и  приканва граждани, представители на институции, на бизнеса, неправителствени организации и синдикати да използват възможносттта да дадат своите предложения и препоръки относно мерки и дейности, които да залегнат в основния финансов документ на общината за идната година.
 Предложенията могат да бъдат подавани в специалната кутия, поставена в Информационният център на партерния етаж на общината или по електронен път на електронна поща finkj@mail.bg до 28 декември 2017 г.
 Датата на  публичното обсъждане на параметрите по Проектобюджет 2018г.ще бъдат оповестени в първата седмица на м.януари 2018г.
 Целта е подготвеният проект за бюджет да отговаря в максимална степен на очакванията на жителите на общината.