Чанев разговаря с министъп Петкова за замърсяването на Върбица

Водещи, Политика

Областните управители на Кърджали и Смолян Никола Чанев и Недялко Славов проведоха среща с министъра на енергетиката Теменужка Петкова във връзка със замърсяването на питейната вода от хвостохранилището „Ерма река“. В продължение на 10 дни водата от река Върбица, която ползват жителите на Златоград и 50 села в общините Кирково и Момчилград, бе негодна за пиене. Днес РЗИ отмени забраната, след като и повторните проби от помпените станции в Бенковски, Крилатица 1 и 2, Фотиново, Островец и Загорско не показаха отклонение от стандарта. „Трябва да се търси обаче дългосрочно решение  на проблема, тъй като водоизточниците по поречието на Върбица нееднократно са замърсявани от хвостохранилището „Ерма река“ и държавата, в лицето на МОСВ и министерството на енергетиката, трябва да предприеме комплексни действия“, коментира Чанев. В края на миналата седмица той е разговарял с министъра на екологията Нено Димов и е получил уверение, че ще бъдат взети необходимите обезопасителни мерки. На срещата с министър Петкова днес е обсъден вариант за изграждане на пречиствателна станция на депото за минни отпадъци. Съоръжението е от язовирен тип и органът, който трябва да се произнесе по компетентност е енергийното министерство. Като превантивна мярка срещу нови замърсявания по предписание на екоинспекцията е започнала и корекция на коритото на Ерма река. На 13 декември в Смолян ще бъде извършена комплексна междуведомствена проверка от експерти на всички институции, отговорни за решаването на проблема.