Кирилометодиевци приеха „Харта на толерантност“

Общество

?

Днес учениците от ОУ “Св. Св. Кирил и Методий“ град Кърджали, единодушно приеха „Харта на толерантност“, която е договор с висока стойност и чрез нея обявиха готовност  за приемане на задължения и отговорности, с надежда за създаване на истински клас от приятели. Класът да стане сплотена група от съученици, които взаимно уважават правата и чувствата на другите, които си помагат и подкрепят в трудни моменти, които общуват с доверие и обич помежду си, които разбират своята отговорност и като ученици и като деца на своите родители.

Учениците споделиха,че този документ, като споразумение е между самите тях, между тях  и техните  родители и  учители.  Приемайки го,  дълбоко вярват и са убедени, че всеки един от тях ще се обърне към добродетелите в себе си и  вярва, че ще получи безрезервната подкрепа от родителите и учителите.

Днес учениците от най-голямото основно училище   призоваваха всички да бъдем добри към всеки,  да мислим повече за околните,  да не повтаряме грешките на другите, за да има мир и благоденствие за всички!

Сигурни са, че всички ние искаме да живеем в мир и спокойствие и толерантност.

Да запазим духа на Кърджали като столица на толерантността!

Арда нюз