Чанев се срещна с изпълнителния директор на ГИТ

Общество

Областният управител Никола Чанев се срещна с изпълнителния директор на Главна инспекция по труда инж. Румяна Михайлова. Двамата обсъдиха текущи въпроси, свързани с прилагането на трудовото законодателство, правата на работещите, мерките за безопасност  и контрола върху некоректните работодатели. Дефинирани бяха основните проблеми, с които инспекторите се сблъскват при упражняване на служебните си задължения, формализирането на множество разпоредби от страна на бизнеса и необходимостта наемните работници да съдействат за установяване на фактическото състояние на трудовите правоотношения. Стана дума и за състоянието на рискови браншове като строителство и дърводобив, в които най-често се констатират нарушения и злополуки. Чанев и Михайлова оцениха като положителна и дисциплинираща стъпка въведената преди години регистрация на трудовите договори и посочиха, че големите фирми рядко си позволяват да заобиколят трудовото законодателство, докато в сферата на малкия бизнес пропуските са обичайни.

Вашият коментар