Чанев на форум в Гърция

Водещи, Общество

 

Областният управител на Кърджали Никола Чанев участва в първата по рода си Кръгла маса за развитие на интегрирана програма и междурегионална инициатива за постигане целите на устойчивото развитие на Балканите. Форумът се провежда в гръцката община Козани, а областният управител е поканен като член на обединението „Иновативна Европа“. Сред официалните лица на събитието бяха министърът на земеделието на съседна Гърция и г-жа Барбара Раят, директор на групата за наблюдение на Земята, трима областни управители от Гърция, гости от Македония и Албания, представители на Световната банка.

Чанев взе отношение по въпроси, свързани с развитието на селското стопанство и агробизнеса. Той подчерта, че област Кърджали разполага с отлични специалисти в бранша, който се ползва с изключителната подкрепа на правителството. Отрасълът е ключов за Родопите и в продължение на години е на челно място по заявления за субсидиране на земеделските производители по схеми за директни плащания. В хода на разговорите бе обсъдена възможността за провеждане на съвместен бизнес форум и реализация на взаимноизгодни двустранни инициативи.

Арда нюз

Вашият коментар