БЧК обучава учители за оказване на първа помощ

Общество

В периода 13-15.06.2017 г. в Областен съвет на БЧК – Кърджали се проведоха два курса на работното място с участието на 31 учители от ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“.

Обучението се водеше от д-р Стоян Петров – лектор по първа помощ към Областния съвет.

Теоретичните и практични занимания, свързани с превенция на първата помощ на работното място, бяха посрещнати с  особен интерес от страна на обучаемите. В рамките на курса участниците в обучението получиха и учебно ръководство „Първа помощ на работното място“.

Вашият коментар