Инж.Хасан Азис – зам.председател на Съвета за развитие на ЮЦР

Водещи, Общество

По предложение на областния управител Никола Чанев, който ще  ръководи Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Южен централен район /ЮЦР/  през второто полугодие на 2017 г, за заместник-председател  на Съвета бе избран кметът на Кърджали Хасан Азис. Решението бе гласувано на провеждащото се днес в Смолян съвместно заседание на РСР и РКК на Южен централен район, в чийто териториален обхват попадат още Пловдив, Пазарджик, Хасково и Кърджали. Форумът се ръководи от областния управител на Смолян Недялко Славов, който председателства Съвета в периода 1 януари – 30 юни 2017 г. От 1 юли до 31 декември т.г. домакин ще бъде областна администрация Кърджали, респективно областният управител Никола Чанев.

Арда нюз

 

Вашият коментар