Инж.Азис прие представителя на Комисариата по бежанците за България Матайс льо Рут

Водещи, Общество

Днес кметът на община Кърджали инж. Хасан Азис  проведе работна среща  с Матайс льо Рут, представител на Върховния комисариат на ООН за бежанците в България. Тя бе част от инициираните от страна на   Матайс  льо Рут срещи с представители на местната власт в контекста на подготвяната нова Наредба  за интеграция на бежанците.

„Потенциалната роля на общините при интеграцията на бежанци в страната Ви е голяма. Някои хора се страхуват от бежанците, други виждат  възможности при интеграцията им, но за нас е важно  да обменим гледни точки по тази тема.Очакванията ми от тези срещи са и да разбера до каква степен  местните общности приемат бежанците и доколко  интегрирането им в тази общност е възможно.“, каза в началото на срещата Матайс  льо Рут.   Той подчерта, че гледа на процеса на интеграция на бежанците като въпрос на  перспектива, за която  трябва да има последователен и смислен подход, а не да се работи на парче.

Инж. Азис подчерта, че  община Кърджали до момента няма опит в работата с бежанци, но темата не трябва да бъде разглеждана само на държавно ниво, нито само на ниво местна власт. По думите му  бежанският въпрос  досега е представян  само от негативна гледна точка, затова и работата по него трябва да слезе на по-ниски нива.

„Хората се страхуват защото нямат информация. Интеграцията на бежанците трябва да бъде разглеждана не само като държавна и местна политика, но и да има обратна връзка с гражданското общество чрез участието и на неправителствения сектор. Трябва да има повече информация, повече срещи, споделяне на добри практики, а не само негативните тенденции.“

В хода на разговора, градоначалникът  подчерта,  че проблемът е многопластов и е необходима много работа, за да се опознае и разбере от всички слоеве.  Интеграцията на бежанците трябва да бъде разглеждана и в още няколко контекста. Те са свързани с необходимата инфраструктура за посрещането на определен поток от хора, с интеграция  им не само на трудовия пазар, но и в социално, културен и религиозен аспект  Според него трябва да се търси диалог с НСОРБ при изготвяне на новата наредба за бежанците.

Вашият коментар