Съобщение

Обяви

На   основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Община Момчилград обявява за публично обсъждане отчета за касово изпълнение  на общината за 2016 г., което ще се проведе на 20.06.2017 г. от 10.00 часа в залата на общината.