Отстраниха втора общинска съветничка за неизвинени отсъствия

Водещи, Политика

Общинската избирателна комисия отстрани втора общинска съветничка заради неизвинени отсъствия от заседания на местния парламент. Себат Мюззеки Неджиб от ДПС е натрупала 8 поредни неизвинени за периода от септември до края на април 2017 година. Вече бившата общинска съветничка не си е направила труда дори да уведоми писмено общинския съвет, че не може да се яви на заседанията.
На мястото на отстранената съветничка общинската избирателна комисия обяви за избран общински съветник следващия в листата Миглена Веселинова Топалова.
Първата отстранена за неизвинени отсъствия от местния парламент беше Мердие Ибрям Ахмед от БСП.