В понеделник може да отстранят още една общинска съветничка

Водещи, Политика

Общинската избирателна комисия в Кърджали ще решава в понеделник дали да отстрани от местния парламент общинската съветничка от ДПС Себахат Мюзекки Неджиб. Срещу нея има подедени сигнали за системни отсъствия от заседания на разпоредителния орган. Според закона за местното самоуправление и местната администрация когато, без да е уведомил писмено председателя на общинския съвет за неучастието си в заседанието на съвета по уважителни причини – служебна ангажираност, отсъствие от страната, заболяване и други, не участва в три поредни или в общо пет заседания на общинския съвет през годината, правомощията се прекратяват предсрочно. По същата причина общинската съветничка от БСП Мердие Ибрям Ахмед вече беше отстрансена от местния парламент, а на нейно място се очаква да влезе Назми Мюмюн.
Заседанието на общинската комисия, която ще реши съдбата на Себахат Мюзекки Неджиб е насрочено за 17,30 часа в понеделник. На него ще бъде разгледано постъпило в ОИК – Кърджали възражение от общинската съветничка на ДПС срещу сигналите за отсъствия от сесии на ОбС и вземане на решение. Според юристи ако Себахат Мюзекки Неджиб не успее да докаже, че е имала основателна причина да отсъства от заседанията на местния парламент, ще бъде втората отстранена за този мандат общинска съветничка.