Съобщение

Обяви

Поради техническа грешка в Поканата за среща на представители на Сдруженията на собствениците на жилища включени за саниране по Националната програма за енергийна ефективност на МРРБ  са посочени блокове, за които не е приключила процедурата.

Точния брой на жилищните сгради е 28 и това са: бл. 5, 6, 8, 9, 12, 14, 17, 23, 27, 35, 36, 41, 52, 53, 60, 92, 95, 96, 99, 101 и 107 в кв. Възрожденци. Останалите обособени позиции са за жилищна сграда на ул.”Стадионска” №1, за ул. „Стадионска” №2 бл.7, за бл. „Вихрен”, бл. „Орфей”-2, за жилищна сграда в кв. „Гледка” -1, за бл. 3 намиращ се на ул. „Отец Паисий” №12 и за бл. „Толстой”  4 в кв. Веселчане.

Срещата с  представителите на Сдруженията на собствениците ще се проведе на 1 юни от 17,30 в залата на бизнес инкубатора.