Ученици от СУ “Васил Левски“ в трескава подготовка за участие в конкурс „Родолюбие“

Без категория, Общество

За трета поредна година ученици от клуб „Краезнание” към СУ „ В.Левски“ в Крумовград се подготвят за участие в Националния ученически конкурс на Национален клуб „Родолюбие” под надслов “10 години България в Европейския съюз”.

За да поготвят своите компютърни презентации и реферати, на 25 май 2017 година членове на клуба от 8 и 10 клас, освен в интернет, потърсиха материали и в архив, библиотека и музей. Под ръководството на преподавателя Христо Михайлов,  Денислав Асенов от 8 „е“ клас, Деян Илиев от 8 „а“ клас, Аделина Боянова и Виктория Кайрякова от 10 „а“ клас  проведоха практически занятия, както следва:

  1. В Отдел „Краезнание” на Регионална библиотека “Никола Вапцаров” в гр. Кърджали  разгледаха книги и статии от периодичния печат  върху любими на учениците теми: “Закрилникът на Тракия и Родопите – Капитан Петко войвода”, “Гергьовден и Хъдърлез в крумовградския край”, “Скалното плато край село Ковил” и “Резерватът „Вълчи дол”. По тези теми учениците подготвят презентации и реферати за участие в тазгодишния конкурс.
  2. В читалнята на Национален архив – териториално подразделение – гр. Кърджали им бяха предоставени за ползване архивни дела със спомени на участници в четите на Капитан Петко войвода, както и дела с краеведски материали за него.
  3. В Регионалния исторически музей – гр. Кърджали учениците се запознаха с експонатите, произхождащи от родния им край и свързани с него.

Занятията и в трите институции бяха много интересни за членовете на клуба, а отзивчивото съдействие на експертите – библиотекари, архивисти и музейни уредници, ги направи и изключително ползотворни.  Заниманията се проведоха в рамките на два учебни часа. През първия ръководителят на клуба и съответните експерти дадоха насоки на учениците по поставената задача,  а през втория  беше извършено практическо издирване и проучване на документи в масивите на библиотеката и архива, както и на документи и артефакти в музея.

Така бяха постигнати целите от учебната програма на СИП – Клуб „Краезнание” за диференцирана и индивидуална работа с ученици, които имат засилен интерес към историята и традиците в родния ни край. В същото време, работата в извънучилищна среда с автентични и специализирани материали превърна занятията в интерактивни уроци, които участниците в клуба посветиха на 180-тата годишнина от рождението на Апостола на българската свобода – Васил Левски.

Арда нюз