Все повече кърджалийци подават декларациите си по Интернет

Водещи, Икономика

През кампания 2017 са приети общо 9 262 бр. декларации по чл. 50 от Закона за данъка върху доходите на физическите лица.  С квалифициран електронен подпис и с Персонален идентификационен код са приети общо 2 530 бр. декларации или това е близо 30 % от общия брой на приети декларации. В сравнение с миналата година от НАП отчитат увеличение от 340 подадени декларации по електронен път.Чрез лицензиран пощенски оператор са подадени 2 067 бр. формуляри, а на гише във фронт-офиса са приети 4 630  декларации.

„И тази година можем да се похвалим, че офис Кърджали е на първо място в страната по обработени в срок годишни декларации,  което за втора поредна година е сериозен успех за всички служители в отдел „Услуги за клиенти“ , каза на среща с журналисти директора на офиса на НАП г-жа Елван Гюркаш.

Тя допълни, че през тази година не се отчита сериозно намаление на приетите годишни декларации. В сравнение с миналогодишната кампания цифрите се доближават – тогава са приети 9 894 бр. формуляри. Това са 630 декларации приети по-малко през тази година. Данъчните не отчитат и сериозно увеличение на броя на подадените декларации.

„През първите четири месеца на 2017 г.  в национален план обаче НАП отчита сериозно повишаване на интереса към електронното подаването на декларации от физическите лица. Този интерес към е – услугите на НАП е разбираем, тъй като те спестяват разходи и време, както на администрацията, така и на гражданите. „ съобщи още г-жа Гюркаш.

От НАП напомниха, че  тази година гражданите и фирмите могат веднъж годишно сами да коригират дължимия данък, деклариран пред НАП с годишната данъчна декларация. Това става с подаването на еднократна коригираща декларация, като срокът и в двата случая е до 30 септември за коригиране на данъци  от 2016 година.

С  новите промени в ЗКПО, които ще се прилагат през 2018 година, всички декларации  по чл. 92 от ЗКПО ще се подават по електронен път.