Изложба „ С очите си видях бедата“ в ОДК

Без категория, Общество

На 18 май /четвъртък / 2017 г. от 11 часа в Обединения детски комплекс в Кърджали ще бъде открита изложба с произведения от областния етап на международния конкурс за детска рисунка „С очите си видях бедата“. До областния етап бяха допусна 287 творби в три възрастови групи. След направения подбор и оценка журито отличи 21 рисунки, чиито автори ще бъдат наградени. Тематично конкурсът обхваща изучаваното учебно съдържание за действия при бедствия, аварии, пожари, катастрофи, оказване на първа помощ, самопомощ и взаимопомощ, предвидено за часовете в средното образование, в които се разглеждат въпроси като:природни бедствия, промишлени аварии и катастрофи, терористични актове и пожари, екологични катастрофи, спасителни акции на специализираните екипи  на ГД „ПБЗН“, телефон за спешни повиквания  112.