Новите фактури за тока с нови цени

Водещи, Икономика

 

Увеличението за дневната тарифа е 0.95 % и за нощната 1 %

EVN България напомня, че от 7 април 2017 г. е в сила решение на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) за нови цени на електроенергията. Това означава, че електроенергията се фактурира по новите цени на отделните тарифи, считано от тази дата. Както при всяка смяна на цени, информацията за консумацията във фактурите е разделена на два отделни периода:

  • потребление по стари цени до 6 април 2017 г. включително и
  • потребление по нови цени от 7 април 2017 г.

 

Във всяка фактура за електроенергия, издавана от EVN България Електроснабдяване, се съдържа конкретният период, за който е отчетена електроенергията, количеството консумирана електроенергия, срокът за безлихвено плащане, срокът на следващо отчитане, срокът на следващо плащане, както и телефонен номер за връзка с дружеството.

 

Както дружеството обяви при влизането в сила на новите цени, изготвянето на фактурите се извърши на база следния принцип, който се прилага при всяка промяна на цени:

  • Количеството консумирана енергия по стари цени се изчислява като произведение на броя на дните от датата на отчитането до 6 април 2017 г. включително по средната дневна консумация на клиента за пълния отчетен период
  • Количеството консумирана енергия по нови цени се изчислява като произведение на броя на дните от 7 април 2017 г. до датата на отчитане през април 2017 г. пак по същата средна дневна консумация за пълния отчетен период.

 

Общият брой на дните в отчетния период отговаря на нормалния месечен период на отчитане за всеки клиент, като се запазват регулярните срокове на отчитане.

 

EVN България напомня и графикa за плащане на фактури за отделните групи клиенти:

  • за група I – от 10-то число
  • за група II – от 17-то число
  • за група III – от 24-то число
  • за група IV – от 30-то число

Арда нюз