Съобщение

Обяви

УВАЖАЕМИ ДАНЪКОПЛАТЦИ,
НАПОМНЯМЕ ВИ, ЧЕ ДО 02.05.2017г. МОЖЕТЕ ДАПЛАТИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА СИ ЗА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ С 5% ОТСТЪПКА ПРИ ПЛАТЕНА ЦЯЛА СУМА ЗА 2017г.

Задълженията си може да платите на:
– касите на дирекция „Местни приходи”, намиращи се на: ул.”Деспот Слав” № 1 /над
Паспортна служба/ с работно време – 8 30 ч.- 16 30 ч.
– на касите в Информационен център в сградата на община Кърджали; бул.”България”41
– на касите на Изипей;
– в кметствата на селата: Опълченско, Бойно, Широко поле, Чифлик, Костино, Стремци, Миладиново, Мост и Перперек;
– на касите на „Български пощи” или
– по следната банкова сметка в „Търговска банка Д”- Кърджали:

IBAN- BG 09 DEMI 92408400072453, BIC – DEMIBGSF по съответния код за вид плащане:

441400 – патентен данък, данък върху таксиметровите превози и лихви
442100 – данък върху недвижимите имоти и лихви
442300 – данък върху превозните средства и лихви
442400 – такса битови отпадъци и лихви
442500 – данък при придобиване на имущество и лихви
442800 – туристически данък и лихви
443400 – пътен данък и лихви
446500 – глоби, имуществени санкции

Информация за размера на задълженията може да получите на тел.0361/ 6-29-57; 6-15-65, както и чрез сайта на община Кърджали: www.kardjali.bg

Дирекция „МЕСТНИ ПРИХОДИ”