Очакват ни нови солени сметки за ток

Водещи, Икономика

Очакват  ни нови по-солени сметки за ток. Те ще влязат в сила евентуално от месец юли. Причината е, че от енергийното дружество EVN имат „добрите“ намерения да подобрят качеството на обслужване на токовата мрежа. Колко солени ще бъдат новите сметки от дружеството засега с точност „ не знаят“. Поне такъв беше отговорът от пресцентъра на енергийното дружество. На въпрос на наш репортер: Защо в някои кърджалийски села – Рани лист, Солище, Стремци, Иванци и други, често има прекъсване на токоподаването ? Пи арът на дружеството едва ли не обвини метеорологичните условия. Припомняме, че точно на 31 декември в Новогодишната нощ , населението от 10-на села в този район празнуваха на свещи. Близо 5 часа нямаше ток, а дежурният телефон на EVN не отговаряше на хилядите позвънявания.
В посланието на EVN към всички клиенти пише: В съответствие с нормативната уредба дружествата от групата на EVN България ще внесат в КЕВР до края на месец март 2017 г. заявленията си за утвърждаване на нови цени на мрежови услуги, електрическа и топлинна енергия, които да са в сила от 01.07.2017 г. Заявленията ще се базират на проекта на Наредбата за регулиране на цените на електрическата енергия на КЕВР, която е в процес на обсъждане и приемане.
Както и досега заявленията за нови цени ще следват основните принципи за сигурност на снабдяване, качество на обслужването, адекватна възвращаемост, покриване на оперативни разходи и премахване на кръстосаното субсидиране. Заявленията ще отразяват и настъпилите промени в резултат на либерализацията на електроенергийния пазар в България.
В случай, че до изтичане на срока за подаване на ценовите заявления (31 март 2017 г.) настъпят допълнителни промени в нормативната рамка, те ще бъдат отразени от дружествата.
Арда нюз