„Горубсо-Кърджали“ получи 2 концесии за добив на подземни богатства

Водещи, Икономика

Правителството предостави 2 концесии на «Горубсо-Кърджали»   за добив на подземни богатства. Кърджалийското дружество получи разрешение за търсене и про,учване на метални полезни изкопаеми за срок от 3 години за площта „Тинтява”, разположена на територията на общините Ивайловград и Крумовград. Планираните инвестиции надхвърлят 5,3 млн. лв. без ДДС.

На дружеството беше предоставена и концесия за добив на златно-сребърни руди от участъците „Централен” и „Южен” на находище „Седефче” в община Момчилград. Концесията се предоставя за срок от 26 години, като през този период „Горубсо-Кържали” ще вложи 2,548 млн. лв. за осигуряване на добива. Предвидените средства за закриване и ликвидация на миннодобивния обект са 195 хил. лв., а за рекултивация на нарушените терени – 163,6 хил. лв. Очакваните концесионни плащания за целия период на договора ще надхвърлят 1,243 млн. лв. Според законовите разпоредби, половината от тази сума постъпва по бюджета на общината по местонахождение на концесионната площ.

Арда нюз