Комисията по заетост одобри две заявки на работодатели за безвъзмездна помощ по европрограми

Водещи, Икономика

%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d0%b5%d1%82%d0%be%d1%81%d1%82-1

Комисията по заетост към Областния съвет за развитие разгледа и одобри днес на първото си заседание за годината заявки на работодатели от всички кърджалийски общини за безвъзмездна помощ по две схеми, финансирани от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г – „Обучения и заетост” и „Обучения и заетост на младите хора”.  По първата схема кандидатстваха 206 работодатели от цялата област. Комисията одобри 51 заявки за 154 работни места на обща стойност 1 169 906 лева. За цялата страна по тази схема предстои да бъдат разпределени общо 35 млн. По втората схема – за обучение и заетост на младите хора, за финансиране бяха гласувани 72 от общо 73 подадени предложения на стойност 1 583 002 лева. В национален мащаб ресурсът на тази схема е 60 млн. лева.%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d0%b5%d1%82%d0%be%d1%81%d1%82-2

На заседанието присъстваха директорът на регионалната служба по заетост в Хасково Господин Господинов, представители на Бюрата по труда, общините, работодателските организации, синдикатите и др. Комисията се оглавява от заместник областния управител Румен Младенов.

По двете схеми кандидатстват работодатели от реалния сектор, общини и общински предприятия, създадени по реда на чл.52 от Закона за общинската собственост.

За „Обучения и заетост” целевата група са неактивни и безработни лица на възраст над 29 г., регистрирани като такива, като приоритетно ще бъдат подкрепяни хора с основно или по-ниско образование, продължително безработни и такива в предпенсионна възраст. Всеки работодател може да наеме максимум 10 души. Втората схема „Обучения и заетост на младите хора” е за лица до 29-годишна възраст. Всички заявки за оценени по специална методика и в рамките на предвидените финансови средства. При равен брой точки на кандидатите приоритет се дава на секторите преработвателна промишленост и туризъм, оценява се и ангажимента за работодателя да осигури устойчивост на разкритите работни места и трудови възнаграждения над минималния осигурителен доход за съответната длъжност.

Арда нюз