26 са свободните работни места за хора с увраждания

Икономика

shivachki26 свободни работни места за хора с трайни увреждания над 50 процента, които обяви в началото на тази година Бюрото по труда в Кърджали. Най-голямо е търсенето за шивачи. Свободните места за тази позиция са 13. 5 са свободните работни места за общи работници в промишлеността. Търсят се и 4 продавач-консултанта с намалена трудоспособност. Сводобни работни места има също за ръчник, ОТК, барман и автомонтьор.