Поздравления на кметове на общини и общински съвети за Гергьовден

Кметът на Община Кирково Шинаси Сюлейман и Общинският съвет ПОЗДРАВЯВАТ всички жители от общината с 6 май – Деня на храбростта и Българската армия, като им пожелават здраве и щастие, […]

Поздравления на фирми и организации за Гергьовден

Областното представителство на Камарата на строителите в Кърджали ПОЗДРАВЯВА жителите на областта по повод 6 май – Гергьовден, Деня на храбростта и празника на Българската армия. Здраве, национално самочувствие, вяра […]

Обява

На основание Решения №12 от 31.01.2020 г., № 79 от 28.05.2014г., №130 от 26.09.2014г., № 131 от 28.09.2017г., №24 от 06.02.2019г. и №45 от 23.03.2020 г. на Общински съвет-гр.Момчилград, заповед […]

Обява

На основание Решения №12 от 31.01.2020 г. и №41 от 23.03.2020 г. на Общински съвет-гр.Момчилград, заповед №РД-19- 191 от 30.04.2020 г. на кмета на общината и във връзка с чл.13 […]

До края на май приемат идеи за реконструкция на градския фонтан в Ардино

Предложенията по обявения конкурс за реконструкция на фонтан, намиращ се в централния парк в град Ардино ще се набират до 31.05.2020 г. Идейните проекти могат да бъдат придружени с кратък […]

Обява

На основание Решения №11 от протокол №1 от 31.01.2020 г. за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2020 г. и заповед №РД-19-179 от 29.04.2020 […]

Обява

На основание Решения №11 протокол №1 от 31.01.2020 г., №41 от 21.03.2012 г. и №48 от протокол №4 от 23.03.2020 г. на Общински съвет-Момчилград, заповед №РД-19-181 и № 182 от […]

380 са останали без работа заради COVID-19, 120 фирми кандидатстват по схемата 60:40

380 са регистрираните безработни, които са посочили мерките срещу COVID-19 като причина за съкращаването им. Това съобщи областният управител Никола Чанев. От началото на извънредното положение през Бюрото по труда […]

Обява

Програма за развитие на селските райони Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони –  Европа инвестира в селските райони Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРОГРАМАТА ЗА […]

Общинa Ардино продължава да приема идейни предложения за реконструкция на градския фонтан

Община Ардино продължава да приема предложения по обявения конкурс за реконструкция на фонтан, намиращ се в централния градски парк. Идейните предложения могат да бъдат придружени с кратък текст, илюстрация, скица […]

Обява

Общинска администрация на община Кирково област Кърджали На основание чл. 44 ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.2 от ЗОС, чл.18, ал.1 и чл.61 от НРПУРОИ на Община Кирково, в изпълнение на […]

Обява

Общинска администрация на община Кирково област Кърджали На основание чл. 44 ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.15, ал.1 и чл.61 от НРПУРОИ на Община Кирково, в изпълнение на […]

Обява

Общинска администрация на община Кирково област Кърджали На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.43, ал.1, т.1, чл.45, ал.1, чл.59, т.1 и чл.62 от НРПУРОИ в община Кирково, в изпълнение на […]

Кметът инж. Изет Шабан: Основен приоритет в дейността на община Ардино в условията на извънредна ситуация е социалното обслужване на уязвимите групи

„Община Ардино успешно реализира социални проекти в условията на извънредно положение. Одобрени са два проекта, финансирани от Националния бюджет (Осигуряване на Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация […]

Поздравления на кметове на общини и общински съвети за Великден

В навечерието сме на най-светлия християнски празник Възкресение Христово, с който отбелязваме Великия ден на възкръсването на Божия син и надеждата на милиони вярващи християни за опрощението и живот след […]

Поздравления на фирми и организации за Великден

Глобал Нет поздравява всички християни с настъпващите Великденски празници с пожелание за здраве, благополучие и радост ! Нека на този празник отворим сърцата си за надежда, за добро, почтеност и […]

Поздравителен адрес от кмета на Община Ардино инж. Изет Шабан по повод Деня на конституцията и юриста

Кметът на Община Ардино инж. Изет Шабан и председателят на Общинския съвет Сезгин Байрям изпратиха поздравителен адрес до председателя на Районния съд в Ардино Валентин Петров по повод 16 април […]

Преустановява се дейността на всички кооперативни пазари в община Ардино

Със заповед на кмета на Община Ардино инж. Изет Шабан се преустановява функционирането на всички кооперативни пазари на територията на общината от 16 април (четвъртък) до второ нареждане, както следва […]

Пазарът няма да работи само на 17,18 и 19 април

Кметът на община Кърджали д-р инж.Хасан Азис издаде нова заповед №392/15.04.2020г. във връзка със заповед на министъра на здравеопазването  за функционирането на пазарите. Общински ,,Пазар на производителите“ ЕАД гр. Кърджали […]

Обява

за представяне на проектни предложения по процедура BG05M2OP001-3.010 МИГ Стамболово-Кърджали 54 – Подмярка 2 „ Образователна интеграция  на ученици от маргинализирани общности “, по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен […]

Кметът на Ардино инж. Изет Шабан изпрати поздравителен адрес до лекарите и здравните работници

За поредна година кметът на община Ардино инж. Изет Шабан и председателят на общинския съвет Сезгин Байрям изпратиха поздравителен адрес по случай Международния ден на здравето и здравния работник до […]

Обява

Общинска администрация на община Кирково област Кърджали На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.15 ал.1 и чл.61 от НРПУРОИ в община Кирково и в изпълнение на […]

Община Кърджали препоръчва носене на маски в закрити и открити обществени места

Във връзка с Писмо с Изх.№04-04-47/31.03.2020г. на Министъра на здравеопазването на Република България, относно препоръка за носене на лични предпазни средства, адресирано до Министъра на вътрешните работи, кметовете на общини […]

Обява

Общинска администрация на община Кирково област Кърджали На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.7 от Наредбата за стопанисване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен […]

МИГ Ардино-Джебел приема проектни предложения по мярка 8.6

Програма за развитие на селските райони Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони –  Европа инвестира в селските райони   Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРОГРАМАТА […]

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ДИРЕКЦИЯ “МЕСТНИ ПРИХОДИ” УВАЖАЕМИ ДАНЪКОПЛАТЦИ, Уведомяваме Ви, че в ДВ, бр. 28 от 24.03.2020 г. е приет и публикуван Закон за мерките и действията по време […]