Общинa Ардино продължава да приема идейни предложения за реконструкция на градския фонтан

Община Ардино продължава да приема предложения по обявения конкурс за реконструкция на фонтан, намиращ се в централния градски парк. Идейните предложения могат да бъдат придружени с кратък текст, илюстрация, скица […]

Обява

Общинска администрация на община Кирково област Кърджали На основание чл. 44 ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.2 от ЗОС, чл.18, ал.1 и чл.61 от НРПУРОИ на Община Кирково, в изпълнение на […]

Обява

Общинска администрация на община Кирково област Кърджали На основание чл. 44 ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.15, ал.1 и чл.61 от НРПУРОИ на Община Кирково, в изпълнение на […]

Обява

Общинска администрация на община Кирково област Кърджали На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.43, ал.1, т.1, чл.45, ал.1, чл.59, т.1 и чл.62 от НРПУРОИ в община Кирково, в изпълнение на […]

Кметът инж. Изет Шабан: Основен приоритет в дейността на община Ардино в условията на извънредна ситуация е социалното обслужване на уязвимите групи

„Община Ардино успешно реализира социални проекти в условията на извънредно положение. Одобрени са два проекта, финансирани от Националния бюджет (Осигуряване на Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация […]

Поздравления на кметове на общини и общински съвети за Великден

В навечерието сме на най-светлия християнски празник Възкресение Христово, с който отбелязваме Великия ден на възкръсването на Божия син и надеждата на милиони вярващи християни за опрощението и живот след […]

Поздравления на фирми и организации за Великден

Глобал Нет поздравява всички християни с настъпващите Великденски празници с пожелание за здраве, благополучие и радост ! Нека на този празник отворим сърцата си за надежда, за добро, почтеност и […]

Поздравителен адрес от кмета на Община Ардино инж. Изет Шабан по повод Деня на конституцията и юриста

Кметът на Община Ардино инж. Изет Шабан и председателят на Общинския съвет Сезгин Байрям изпратиха поздравителен адрес до председателя на Районния съд в Ардино Валентин Петров по повод 16 април […]

Преустановява се дейността на всички кооперативни пазари в община Ардино

Със заповед на кмета на Община Ардино инж. Изет Шабан се преустановява функционирането на всички кооперативни пазари на територията на общината от 16 април (четвъртък) до второ нареждане, както следва […]

Пазарът няма да работи само на 17,18 и 19 април

Кметът на община Кърджали д-р инж.Хасан Азис издаде нова заповед №392/15.04.2020г. във връзка със заповед на министъра на здравеопазването  за функционирането на пазарите. Общински ,,Пазар на производителите“ ЕАД гр. Кърджали […]

Обява

за представяне на проектни предложения по процедура BG05M2OP001-3.010 МИГ Стамболово-Кърджали 54 – Подмярка 2 „ Образователна интеграция  на ученици от маргинализирани общности “, по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен […]

Кметът на Ардино инж. Изет Шабан изпрати поздравителен адрес до лекарите и здравните работници

За поредна година кметът на община Ардино инж. Изет Шабан и председателят на общинския съвет Сезгин Байрям изпратиха поздравителен адрес по случай Международния ден на здравето и здравния работник до […]

Обява

Общинска администрация на община Кирково област Кърджали На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.15 ал.1 и чл.61 от НРПУРОИ в община Кирково и в изпълнение на […]

Община Кърджали препоръчва носене на маски в закрити и открити обществени места

Във връзка с Писмо с Изх.№04-04-47/31.03.2020г. на Министъра на здравеопазването на Република България, относно препоръка за носене на лични предпазни средства, адресирано до Министъра на вътрешните работи, кметовете на общини […]

Обява

Общинска администрация на община Кирково област Кърджали На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.7 от Наредбата за стопанисване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен […]

МИГ Ардино-Джебел приема проектни предложения по мярка 8.6

Програма за развитие на селските райони Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони –  Европа инвестира в селските райони   Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРОГРАМАТА […]

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ДИРЕКЦИЯ “МЕСТНИ ПРИХОДИ” УВАЖАЕМИ ДАНЪКОПЛАТЦИ, Уведомяваме Ви, че в ДВ, бр. 28 от 24.03.2020 г. е приет и публикуван Закон за мерките и действията по време […]

Заповед на кмета за удължаване на противоепидемичните мерки до 12 април

Със заповед№326/  26.03. 2020  г. на кмета на община Кърджали инж.Хасан Азис се  удължава  срока  на  въведените  противоепиде- мични  мерки до 12.04.2020 г., включително.Заповедта е на основание чл. 44, ал. […]

Покана № 7

На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация С В И К В А М На 31.03.2020 год. /вторник/ от 10.00 часа в „ […]

Заповед на кмета инж. Хасан Азис във връзка с обявеното извънредно положение

                     З   А   П   О   В   Е   Д                                    №   302                      гр. Кърджали,   21.03. 2020  г.   На основание чл. 44, ал. 2, от Закона за местното самоуправление и […]

Конкурс за идейни предложения за реконструкция на фонтана в Ардино

Във връзка с желанието на жителите на Община Ардино, кметът инж. Изет Шабан, обяви конкурс за реконструкция (трансформация) на фонтана, който се намира  в централния градски парк. Изискванията към участниците […]

МИГ „Стамболово-Кърджали 54“ приема проекти по Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти

О Б Я В А за представяне на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.216 на МИГ Стамболово-Кърджали 54 Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”,  по ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА […]

Кризистният щаб в общината Кърджали с нови мерки срещу разппостранението на коронавируса

Със заповед №279/15.03.2020г. на кмета на община Кърджали инж.Хасан Азис  на основание чл. 44, ал. 2, от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.29, чл.31, чл.63 от Закона […]

Кметът на Кърджали издаде заповед за противоепидемични мерки на територията на общината

Кметът на община Кърджали издаде заповед № 278/13.03.2020г. 13.03. 2020 г. във връзка със Заповед № РД-01-12/13.03.2020г. на Министъра на здравеопазването на Република България за въвеждане на противоепидемични мерки на […]

Съобщение

Управителният съвет на СНЦ МИГ „Минерални бани – Черноочене“ уведомява всички заинтересовани лица, че УДЪЛЖАВА първия краен срок на прием по процедура за подбор на проекти BG06RDNP001-19.325 по подмярка 4.2. […]

Обява

за подаване на проектни предложения чрез процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.060 МИГ Ардино – Джебел „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ Ардино – Джебел“  Сдружение […]