Съобщение

УВАЖАЕМИ ДАНЪКОПЛАТЦИ, НАПОМНЯМЕ ВИ, ЧЕ ДО 02.05.2017г. МОЖЕТЕ ДАПЛАТИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА СИ ЗА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ С 5% ОТСТЪПКА ПРИ ПЛАТЕНА ЦЯЛА СУМА ЗА 2017г. Задълженията си може […]

Покана

На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация С В И К В А М: На 04.04.2017 година /вторник/, от 14,00 часа, в салона […]

Съобщение

“Водоснабдяване и канализация” ООД – град Кърджали уведомява всички абонати, ползващи питейна вода от ПС „Бенковски”, ПС „Крилатица”1 и 2, ПС „Фотиново”, ПС „Островец”, ПС „Птичар”, „ПС Загорско”, че съгласно […]

Регламент Избори 2017

Регламент на в-к „Арда нюз и сайта – ardanews.info за отразяване на предизборната кампания за предсрочните парламентарни избори – 2017 Цени за публикации във вестника /на кв.см/ – на цветна […]

Съобщение

“Водоснабдяване и канализация” ООД – град Кърджали уведомява всички абонати, ползващи питейна вода от ПС „Бенковски” – селата Бенковски, Дедец, Добромирци, Дрянова глава, Растник, Медевци, Загорски, Здравчец, Мъглене, Първенци, Янино […]

Покана

Бихме искали да ни представите Оферта за «Доставка на материали и дидактически пособия, предназначени за обученията по практика по професия: «Озеленител» код 622020, Специалност «Парково строителство и озеленяване» при изпълнение […]

Обявление

На основание чл. 4, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост на община Черноочене О Б Я В Я ВА М 19. 01. […]

Обява

На основание чл.110, ал.2 от НРПУРОИ в община Ардино във връзка с  чл.14, ал.1 от ЗОС, чл.21 от НРПУРОИ и в изпълнение на  Решение № 200  от  28.12.2016 година на […]

Покана

Бихме искали да ни представите Оферта за «Доставка на материали и дидактически пособия, предназначени за обученията по практика по професия: „Организатор на туристическа агентска дейност”, Код 812010, Специалност: „Селски туризъм” […]

Покана

ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОНЕН СЕМИНАР към младежи на възраст 15-29 години от територията на Община Ардино УВАЖАЕМИ МЛАДЕЖИ НА ВЪЗРАСТ 15-29 ГОДИНИ ОТ ОБЩИНА АРДИНО, Във връзка с изпълнение на […]

Покана

Бихме искали да ни представите Оферта за «Доставка на учебници, учебни пособия, помагала и дидактически материали за провеждане на обучения за придобиване на професионална квалификация и обучение по ключова компетентност […]

Покана

ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН към младежи на възраст 15-29 години от територията на Община Ардино УВАЖАЕМИ МЛАДЕЖИ НА ВЪЗРАСТ 15-29 ГОДИНИ ОТ ОБЩИНА АРДИНО, Във връзка с изпълнение на […]

Покана

ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОНЕН СЕМИНАР към младежи на възраст 15-29 години от територията на Община Ардино УВАЖАЕМИ МЛАДЕЖИ НА ВЪЗРАСТ 15-29 ГОДИНИ ОТ ОБЩИНА АРДИНО, Във връзка с изпълнение на […]

Покана

ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН към младежи на възраст 15-29 години от територията на Община Ардино УВАЖАЕМИ МЛАДЕЖИ НА ВЪЗРАСТ 15-29 ГОДИНИ ОТ ОБЩИНА АРДИНО, Във връзка с изпълнение на […]