Съобщение за внасяне на предложение в КЕВР

На основание чл.18 от Наредба за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги,»Водоснабдяване и Канализация « ООД   Кърджали  уведомява всички свои потребители,че внася за разглеждане в Комисия за енергийно […]

Съобщение

На   основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Община Момчилград обявява за публично обсъждане отчета за касово изпълнение  на общината за 2016 г., което ще се проведе на […]

Съобщение

Поради техническа грешка в Поканата за среща на представители на Сдруженията на собствениците на жилища включени за саниране по Националната програма за енергийна ефективност на МРРБ  са посочени блокове, за […]

Съобщение на ВиК – Кърджали

„Водоснабдяване и канализация” ООД – град Кърджали съобщава на своите абонатите, че на 22.05.2017 година /понеделник/ поради отстраняване на авария на магистрален водопровод в района на Старо място ще бъде […]

Съобщение

УВАЖАЕМИ ДАНЪКОПЛАТЦИ, НАПОМНЯМЕ ВИ, ЧЕ ДО 02.05.2017г. МОЖЕТЕ ДАПЛАТИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА СИ ЗА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ С 5% ОТСТЪПКА ПРИ ПЛАТЕНА ЦЯЛА СУМА ЗА 2017г. Задълженията си може […]

Покана

На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация С В И К В А М: На 04.04.2017 година /вторник/, от 14,00 часа, в салона […]

Съобщение

“Водоснабдяване и канализация” ООД – град Кърджали уведомява всички абонати, ползващи питейна вода от ПС „Бенковски”, ПС „Крилатица”1 и 2, ПС „Фотиново”, ПС „Островец”, ПС „Птичар”, „ПС Загорско”, че съгласно […]

Регламент Избори 2017

Регламент на в-к „Арда нюз и сайта – ardanews.info за отразяване на предизборната кампания за предсрочните парламентарни избори – 2017 Цени за публикации във вестника /на кв.см/ – на цветна […]

Съобщение

“Водоснабдяване и канализация” ООД – град Кърджали уведомява всички абонати, ползващи питейна вода от ПС „Бенковски” – селата Бенковски, Дедец, Добромирци, Дрянова глава, Растник, Медевци, Загорски, Здравчец, Мъглене, Първенци, Янино […]

Обявление

На основание чл. 4, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост на община Черноочене О Б Я В Я ВА М 19. 01. […]

Обява

На основание чл.110, ал.2 от НРПУРОИ в община Ардино във връзка с  чл.14, ал.1 от ЗОС, чл.21 от НРПУРОИ и в изпълнение на  Решение № 200  от  28.12.2016 година на […]