ОБЯВА

О Б Я В А  за подбор на проектни предложения за предОставяне на безвъзмездна финансова помощ ПО МЯРКА 4.1. „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА “ , ЧРЕЗ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ […]

ПOKAHA

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ по проект „Изграждане на социални жилища в град Кърджали”, ДБФП №  BG16RFOP001-1.021-0002-C02 Процедура: ВG1бRFОР001-1.021„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Кърджали” УВАЖАЕМИ ДАМИ И […]

Съобщение от В и К

„Водоснабдяване и канализация” ООД – град Кърджали съобщава на своите абонатите, че на 29.11.2022 година /вторник/ от 8.00 до 17.00 часа, поради направа на връзки по проект Воден цикъл в […]

Съобщение

ОБЯВА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ по Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства”       СНЦ „МИГ Ардино – Джебел“ обявява втори прием на проектни предложения по […]

О Б Я В А

На основание чл. 50 от НРПУРОС на ОбС – Черноочене, Заповед №1170 от 25.11.2022 г. на Кмета на община Черноочене и Решения №№37/05.06.2014 г.; №08/04.03.2022 г.; №67/18.07.2022 г., №№99, 101, […]

СЪОБЩЕНИЕ от ВиК

„Водоснабдяване и канализация” ООД – град Кърджали съобщава на своите абонатите, че на 24.11.2022 година /четвъртък/ от 8.00 до 17.00 часа, поради направа на връзки по проект Воден цикъл в […]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл.66 от АПК и във вр. с чл.66 от ЗМДТ, Общински съвет – Черноочене уведомява всички заинтересовани страни, че открива производство по издаване на общ административен акт за […]

Социалните жилища са въведени в експлоатация

П р о е к т „Изграждане на социални жилища в град Кърджали” Административен договор за БФП № BG16RFOP001-1.021-0002-C02   Социалните жилища са въведени в експлоатация Държавната приемателна комисия прие официално […]

П О К А Н А

П О К А Н А № 11 На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  С В И К В А М  На […]

СЪОБЩЕНИЕ от ВиК: Без вода в кварталите „Веселчане“, „Гледка“, „Горна Гледка“ и пет села на 16 ноември

„В и К” ООД град К-ли уведомява, че от 9.00 до 21.00 часа на 16 ноември /сряда/ 2022 год. поради демонтаж на кранове на водоем 5000 м3 по проект „Воден […]

СЪОБЩЕНИЕ от ВиК

„Водоснабдяване и канализация” ООД – град Кърджали съобщава на своите абонатите, че от 9.00 до 13.00 часа на 15.11.2022 година /вторник/ поради отстраняване на авария на магистрален водопровод за град […]

ОБЯВА

На основание чл.44, ал.2 ЗМСМА, чл.37и, ал.13 ЗСПЗЗ, чл.102 ППЗСПЗЗ, чл.31, ал.11 от Наредбата за стопанисване и управление на земеделски земи от общинския поземлен фонд и в изпълнение на Решение […]

ОБЯВА

На основание чл.44, ал.2 ЗМСМА, чл.8 от Глава II от Наредбата за стопанисване и управление на земеделски земи от общинския поземлен фонд и в изпълнение на Решение №434/14.09.2022 г., и […]

Проведе се заключителна пресконференция по проект „Патронажна  грижа + в Община Кърджали“

На 01.11.2022 година  се проведе заключителна пресконференция по проект BG05M9OP001-6.004-0098-C01 „Патронажна  грижа + в Община Кърджали», Компонент 2, Допълнително споразумение   № 1  към   договор  № BG05M9OP001-6.002-0039-С01 от 19.04.2022 г. който […]

Поздравление от ръководството на Община Ардино по случай Деня на народните будители

Кметът на община Ардино инж. Изет Шабан и председателят на Общинския съвет Сезгин Байрям изпратиха поздравителен адрес до образователните и културни дейци, народните будители на територията на общината по случай […]

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС от областния управител Даниел Делчев по случай Деня на народните будители

СКЪПИ УЧИТЕЛИ, УВАЖАЕМИ КУЛТУРНИ, НАУЧНИ И ПРОСВЕТНИ ДЕЙЦИ, ПИСАТЕЛИ И ТВОРЦИ, ДРАГИ ЖУРНАЛИСТИ,  На 1-ви ноември – Денят на народните будители изразяваме своята почит към създателите и пазителите на българската […]

Поздравление на д-р инж. Хасан Азис по случай 1 ноември – Ден на народните будители

Уважаеми учители, писатели, читалищни дейци, учени, творци, журналисти – радетели на българската духовност във всички сфери и от различни поколения, поздравявам ви с Деня на народните будителите и Ви пожелаваме здраве и много […]

Поздравление на Ресми Мурад по случай Деня на народните будители – 1 ноември

Областният лидер на ДПС Ресми Мурад поздравява всички представители на просветни и културни институции, хората на духа и книжовността с Деня на будителите. Бъдете здрави, силни  и все така упорити […]

Поздравление на Цвета Караянчева и ГЕРБ-Кърджали по случай Деня на народните будители – 1 ноември

Областният лидер на ГЕРБ Цвета Караянчева и ръководството на партията в Кърджали поздравяват всички ученици, учители и творци по случай Деня на будителите. Бъдете здрави и вдъхновени, мечтатели и откриватели! […]

Поздравление на БСП-Кърджали по случай Деня на народните будители – 1 ноември

По случай Деня на будителите – 1 ноември  ръководството на БСП-Кърджали поздравява  всички кърджалийци с възрожденци дух, които пазят жив факела на просвещението и бранят от забвение националните традиции.  Честит […]

Поздравления от кметове и Общински съвети по случай 1 ноември – Ден на народните будители

Кметът на община Черноочене Айдън Осман и Общинският съвет поздравяват всички ученици, учители и дейци на културата по повод Деня на народните будители с пожелание за здраве, всеотдайност към просветното […]

Поздравления от фирми и организации по случай 1 ноември – Ден на народните будители

Уважаеми учители, Уважаеми културни и просветни дейци, За мен е чест да ви поздравя с днешния празник – Денят на народните будители! Нека с Ваша помощ, днешните млади хора да […]